Garantitid El 2019-12-06

Information angående garantitid 2019-11-08 tom 2024-11-08

Garantin omfattar produkter och installationen enligt produktdatablad i DU och teknisk
beskrivning
Garantin omfattar inte funktioner på ex vis armaturer eller anslutna produkter, garantin
omfattar bara funktionen i själva uttaget eller strömbrytaren.

OBSERVERA att om man gör ingrepp i anläggningen så påverkar detta garantin, man får alltså inte göra ingrepp i elcentral eller den fasta installationen utan det måste göras av behörig elektriker.
Kontakta alltid styrelsen innan arbete påbörjas!

Skulle ex vis en lampa eller produkt sluta funka och man ringer ut oss och vi konstaterar att
det är fel på lampan eller ansluten produkt så kommer kund debiteras för detta
Vid ev fel t.ex säkringen eller jordfelsbrytaren löser ut och inte går att återställa, börja alltid
med att tänka ”gjorde jag någonting, stoppade jag in nåt i uttaget nyligen?”.
Dra ur samtliga produkter ur uttagen och prova att återställa, går det fortfarande inte att
återställa har man ett större problem och behöver hjälp med felsökning.
Då är det läge att felanmäla (åberopa garanti)
Felanmälan görs till info@bravida.se VIKTIGT att man anger vad ärendet gäller samt adress
och ort då detta är en central funktion för att säkerställa att det kommer till rätt person

Lämna ett svar